Kontakt

Polish Transport Holdings Sp. z o.o.

Ul. Inflancka 11 lok. U2
00-189 Warszawa
Tel.: +48 22 620 50 50
E-mail: kontakt@1bus.pl
NIP: 525-19-98-079
Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 4718
Kapitał zakładowy: 400 000 PLN